Tag: प्रत्येक गोष्ट मनासारखी घडली तर

Pratyek Gosht Manasarkhi Ghadli Tar

प्रत्येक गोष्ट मनासारखी घडली तर,
जीवनात दुःखच उरले नसते,
आणि जर जीवनात दुःखच उरले नसते तर,
सुख कोणाला कळले असते…

Share Dost App