Tag: प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका

Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka

Kunavarhi Vishwaas Thevu Naka Image

प्रत्येकावर विश्वास ठेवू नका,
कारण साखर आणि मीठ दोघांना एकच रंग आहे…!