Tag: प्यारे पापा सच्चे पापा

Pyare Papa SMS

Pyare Papa SMS Image

प्यारे पापा सच्चे पापा,
बच्चो के संग अच्छे पापा,
करते है पूरी हर इच्छा,
मेरे सबसे अच्छे पापा…
Happy Fathers Day!

Share Dost App