Tag: पोटात गेलेले विष हे फक्त एका माणसाला मारते

Kanat Gelele Vish

RELATION SMS MARATHI Image

पोटात गेलेले विष हे फक्त एका माणसाला मारते,
पण… कानात गेलेले विष,
हजारो नाते संपवून टाकते म्हणून,
दुसऱ्याच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा,
स्वतःच्या पाहण्यावर विश्वास ठेवा…