Tag: पैसे नाहीत म्हणुन

Paise Nahit Mhanun

Paise Nahit Mhanun REAL FACT SMS MARATHI Image

पैसे नाहीत म्हणुन,
शाळा सोडलेले खुप आहेत पण,
पैसे नाहीत म्हणुन दारु सोडलेला,
एकही माणूस या जगात नाही…

Share Dost App