Tag: पावसाच्या थेंबासारखी

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi RAIN SMS MARATHI Image

पावसाच्या थेंबासारखी,
तु ही घसरशील,
आणि,
माझ्या सोबत भिजण्यासाठी,
एकदातरी,
छत्री मुद्दाम घरी विसरशील…

Share Dost App