Tag: पावसाच्या थेंबासारखी

Majhya Sobat Pavsaat Bhijnyasathi

RAIN SMS MARATHI Image

पावसाच्या थेंबासारखी,
तु ही घसरशील,
आणि,
माझ्या सोबत भिजण्यासाठी,
एकदातरी,
छत्री मुद्दाम घरी विसरशील…