Tag: पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा सन्मान करा…

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara

Dolyatil Ashruncha Sanmaan Kara Image

पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा
सन्मान करा…
मग ते आभाळातून पडलेलं असो
कि एखाद्या व्यक्तीच्या डोळ्यातून..!

Share Dost App