Tag: पहाट झाली! पहाट झाली

Whatsapp Baghayachi Vel Jhali

GOOD MORNING SMS MARATHI Image

पहाट झाली! पहाट झाली!
चिमण्यांची किलबिलाट झाली
अन जाग आली…
त्यातून एक चिमणी
हळूच येऊन कानात म्हणाली,
उठा…
Whatsapp बघायची वेळ झाली…!
Good Morning…
शुभ सकाळ!