Tag: पवित्र हे माझे प्रेम

Majhyashi Maitri Karshil Ka

PREM CHAROLI MARATHI Image

पवित्र हे माझे प्रेम
अर्थ वेगळा काढू नकोस..
उठता बसता आठवण येते
ती हिरावून घेऊ नकोस..
उत्तर मजला देशील का,
माझ्याशी मैत्री करशील का…?