Tag: परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार घेण्याऐवजी संघर्षांची तयारी करा.

Maghar Ghenya Aivaji Sanghrashachi Tayari Kara

Image

परिस्थिती विरोधात जाते तेव्हा माघार
घेण्याऐवजी संघर्षाची तयारी करा.
हे कलयुग आहे..
इथे खोट्याला स्वीकारलं जातं,
आणि खऱ्याला लुटलं जातं…