Tag: पती फोनवर बायकोला विचारतो

Pati Phonevar Baykola Vicharto

NAVRA-BAYKO SMS Image

पती फोनवर बायकोला विचारतो :- जेवायला काय बनवले आहे?
पत्नी फोनवर चिडून सांगते :- विष!
.
.
.
पती :- जेवून झोप मला यायला उशीर होणार आहे…