Tag: नेहमी लक्षात ठेवा.. :

Aaplyala Khali Khechnare Lok

Image

नेहमी लक्षात ठेवा..
:
आपल्याला खाली खेचणारे लोक,
आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात…!