Tag: नियती जेव्हा तुमच्या हातून काही हिरावून घेते

Niyati Jevha Tumche Kahi Hiravun Ghete

THOUGHTS SMS MARATHI Image

नियती जेव्हा तुमच्या हातून काही हिरावून घेते,
तेव्हा त्यापेक्षाही काही मौल्यवान देण्याकरिता,
तुमचा हात रिकामा करीत असते…