Tag: नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे

Natyachi Sundarta Kashat Aahe?

नात्याची सुंदरता एकमेकांच्या चुका स्वीकारण्यात आहे,
कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात,
तर आयुष्यभर एकटे राहाल…

Share Dost App