Tag: नात्यांना मधुर आवाजाची

Natyanna Garaj Aste

RELATION SMS MARATHI Image

नात्यांना मधुर आवाजाची
आणि सुंदर चेहऱ्याची गरज नसते,
गरज असते ती फक्त सुंदर मनाची
आणि अतूट विश्वासाची…