Tag: नाती जेवढी खोलवर जुळतात ना

Nati Jakhma Detat

नाती जेवढी खोलवर जुळतात ना,
तेवढीच ती खोलवर जखमा पण देतात…