Tag: नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात

Kahitari Magnyapeksha Denyat Mahatva Aste

Kahitari Magnyapeksha Denyat Mahatva Aste GOOD MORNING SMS MARATHI Image

नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात,
ती आपोआप गुंफली जातात,
मनाच्या इवल्याशा कोपऱ्यात
काहीजण हक्काने राज्य करतात,
यालाच तर मैत्री म्हणतात…
जीवनात काहीतरी मागण्यापेक्षा,
काहीतरी देण्यात महत्व असतं…
कारण मागितलेला स्वार्थ,
अन दिलेलं प्रेम असतं…
शुभ सकाळ!

Share Dost App