Tag: नशिबाला एक वाईट सवय असते

Nashib Nehmi Tyalach Saath Dete

नशिबाला एक वाईट सवय असते,
ते नेहमी त्यालाच साथ देते कि,
जो त्याच्यावर कधीच अवलंबून नसतो…

Share Dost App