Tag: नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक

Nashibaat Aani Hrudyat Fakt Evdhach Farak Aasto

Image

नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो,
जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो
आणि
जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो…