Tag: नजरेत भरणारी सर्वच असतात

Najret Bharnari Sarvch Astat

नजरेत भरणारी सर्वच असतात,
परंतू र्‍हदयात राहणारी माणसे फारच कमी असतात…