Tag: दोष लपवला की तो मोठा होतो

Dosh Lapvu Naka Kabul Kara

THOUGHTS SMS MARATHI Image

दोष लपवला की तो मोठा होतो आणि कबूल केला की नाहीसा होतो…

Share Dost App