Tag: दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून जर

Dusrya Kunachya Sangnyavrun

Dusrya Kunachya Sangnyavrun SUNDAR VICHAR MARATHI Image

दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून
जर तुम्ही एखाद्या व्यक्ती बद्धल
मनात राग धरत असाल,
तर आयुष्याच्या शाळेत,
तुम्ही अजून खूप लहान आहात…