Tag: दुःखात देवाला आठवण्याचा हक्क

Devala Aathavnyacha Hakka Tyanach Asto

Image

दुःखात देवाला
आठवण्याचा हक्क,
त्यांनाच असतो.
ज्यांनी सुखात त्याचे..
आभार मानलेले असतात…