Tag: दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला

Divas Hi Purat Nahi Tujhya Aathvanit

दिवस ही पुरत नाही तुझी आठवण काढायला,
तुला ही जमतं का गं,
माझ्या आठवणीत रमायला…