Tag: थांब इथून पुढे मला एकट्यालाच जायचंय

Dhanyawad ! Tu Ithvar Aalis

BREAK UP SMS MARATHI Image

थांब इथून पुढे मला एकट्यालाच जायचंय,
पण धन्यवाद !
तू इथवर आलीस,
सारे आयुष्य नसलीस तरी,
चार पाऊले माझी झालीस…