Tag: तेज असावे सूर्यासारखे

Maitri Asavi Tujhyasarkhi

Maitri Asavi Tujhyasarkhi Image

तेज असावे सूर्यासारखे,
प्रखरता असावी चंद्रासारखी,
शीतलता असावी चांदण्यासारखी,
आणि मैत्री असावी तुझ्यासारखी…

Share Dost App