Tag: तू सोबत असतांना तुझे बोलणे ऐकायला आवडते

Tu Sobat Astanna

LOVE SMS MARATHI Image

तू सोबत असतांना तुझे
बोलणे ऐकायला आवडते..
तू सोबत नसतांना तुझे
बोलणे आठवायला आवडते…