Tag: तू साधा आहेस पण

Tu Majha Ahes

Tu Majha Ahes

तू साधा आहेस पण,
खरंच माझा आहेस…