Tag: तू माझ्यापासून दूर आहेस

Tu Majhya Pasun Dur Aahes

Tu Majhya Pasun Dur Aahes MISS U SMS MARATHI Image

तू माझ्यापासून दूर आहेस,
हृदयापासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
डोळ्यांपासून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
स्वप्नांतून नाही..
तू माझ्यापासून दूर आहेस,
माझ्या आठवणींपासून नाही…

Share Dost App