Tag: तू माझी नसली तरी

Tu Majhi Nasli Tari

Tu Majhi Nasli Tari MAHARASHTRA DAY SMS MARATHI Image

तू माझी नसली तरी,
मी तुझाच आहे..
कारण तू
महाराष्ट्राची आहे,
आणि महाराष्ट्र माझा आहे…
जय महाराष्ट्र!

Share Dost App