Tag: तू माघून काही पण बोल

Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto

Tondavar Bolun Dakhav Mag Tula Dakhavto Image

तू माघून काही पण बोल,
मला घंटा काय फरक पडत नाही..
पण तुझ्यात दम असेल ना तर..
तोंडावर बोलून दाखव मग तुला दाखवतो,
तुझी औकात…

Share Dost App