Tag: तू असं नको समजु की तू मला सोडून दिल्यावर मी जगुच शकणार नाही

Tu Mala Sodun Dilyavar

Image

तू असं नको समजु की तू मला सोडून दिल्यावर मी जगुच शकणार नाही,
अग वेडे आज ही त्या मुली जगताहेत ज्यांना मी तुझ्यासाठी सोडलं होतं…