Tag: तु मला किती ही Hurt केलंस ना

Majhe Tujhya Varche Prem Kami Honar Nahi

तु मला किती ही Hurt केलंस ना,
तरी माझं तुझ्यावरचं प्रेम कधीच कमी होणार नाही…