Tag: तु कुठेही असली तरी माझ्या जवळ आहेस

Tu Kuthe Hi Asli Tari Mazya Javal Aahes

Tu Kuthe Hi Asli Tari Mazya Javal Aahes

तु कुठेही असली तरी माझ्या जवळ आहेस,
तु कशीही असलीस तरी आजही माझी आहेस…