Tag: तुला होकार द्यायला मी

Career Adhi Prem Nantar

तुला होकार द्यायला मी,
कधीची आहे रेडी..
पण पायात अडकली आहे,
करियरची बेडी…!