Tag: तुला पाहत असतांना

Tula Pahat Astana

PREM CHAROLI MARATHI Image

तुला पाहत असतांना,
मी सगळं विसरून जातो..
तुझ्या प्रत्येक श्वासात,
मी स्वतः हरवून जातो…

Share Dost App