Tag: तुला जेव्हा माझी काळजी वाटेल ना

Tula Jevha Majhi Kalji Vatel Na

तुला जेव्हा माझी काळजी वाटेल ना,
तेव्हा तु तुझी काळजी घेत जा…