Tag: तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती

Sodun Geleli Vyakti Status

BREAK UP SMS MARATHI Image

तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती
परत येत असती तर…
ती व्यक्ती तुम्हाला एकटे सोडूनच का गेली असती…