Tag: तुमच्याबद्दल कोणाला फिकीर नाही

Tumchi Phikir Konala

तुमच्याबद्दल कोणाला फिकीर नाही
असं वाटत असेल तर,
बँकेचे एक-दोन हप्ते चुकवून बघा…!