Tag: तुमचे वडील गरीब असतील

Tumcha Sasra Garib Asel Tar

Tumcha Sasra Garib Asel Tar FUNNY SMS MARATHI Image

तुमचे वडील गरीब असतील,
तर ते तुमचं दुर्भाग्य..
पण तुमचा सासरा गरीब असेल,
तर तो तुमचाच गाढवपणा…!!!

Share Dost App