Tag: तुमचा जन्म गरीब घरात झाला

Garibi SMS Marathi

तुमचा जन्म गरीब घरात झाला हा तुमचा दोष नाही,
पण तुम्ही गरीब म्हणूनच मेलात तर तो तुमचाच दोष आहे…