Tag: तुझ्या सहवासात

Tujhya Sahvasaat Ratra Janu

Tujhya Sahvasaat Ratra Janu GOOD NIGHT SMS MARATHI Image

तुझ्या सहवासात,
रात्र जणू एक गीत धुंद,
प्रीतीचा वारा वाहे मंद,
रातराणीचा सुगंध,
हरवावे वाटते तुझ्या कुशीत,
करून पापण्यांची कवाडे बंद…

Share Dost App