Tag: तुझ्या शिवाय आयुष्यात काहीच नसावं

Tujhya Shivay Aayushyat Kahich Nasave

तुझ्या शिवाय आयुष्यात काहीच नसावं,
माझ्या प्रत्येक श्वासावरही फक्त तुझच नाव असावं…