Tag: तुझ्या शिवाय

Tujhya Shivay Ekhi Kshan Jaat Nahi

तुझ्या शिवाय
एक क्षण ही
जात नाही माझा,
हे सांगायचे
आहे तुला…