Tag: तुझ्या चेहऱ्यावरचा रंग

Jevha Tujhyavar Prem Karnara Koni Nasel

Jevha Tujhyavar Prem Karnara Koni Nasel

तुझ्या चेहऱ्यावरचा रंग
एक दिवस नक्की बदलणार..
जेव्हा,
तुझ्या आयुष्यात प्रेम करणारा,
कोणी नाही उरणार…