Tag: तुझ्या आयुष्यात माझी जागा

Majhya Aayushyat Tujhi Jaga

तुझ्या आयुष्यात माझी जागा,
घेणारे लाखो तुला भेटतील..
पण,
माझ्या आयुष्यात तुझी जागा घेणारी,
फक्त तू एकटीच असशील…

Share Dost App