Tag: तुझ्या अशा फसवणुकीने

Man Ghabarte Punha Prem Karnyas

BREAK UP SMS MARATHI Image

तुझ्या अशा फसवणुकीने,
मन घाबरते पुन्हा प्रेम करण्यास,
ओळखीच्या माणसाशी देखील,
आता तयार नसते बोलण्यास…

Share Dost App