Tag: तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर

Mi Tujhi Vat Pahne Sodnar Nahi

Image

तुझ्यासोबत सजवलेले स्वप्नांचे घर,
मी कधीही तोडणार नाही,
तु ये अथवा नको येऊ,
मी तुझी वाट पाहणे सोडणार नाही…

Share Dost App