Tag: तुझ्यासाठी बघ मी किती मोठ्ठं ‪मन‬ केलं

Tujhyasathi Bagh Mi Kiti Mothe Man Kele

Image

तुझ्यासाठी बघ मी किती मोठ्ठं ‪मन‬ केलं,
तुला आवडतं ना खेळायला म्हणून हृदयाचं ‪खेळणं‬ केलं…