Tag: तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं

Khup Kathin Aahe Tula Visarun Jagne

Khup Kathin Aahe Tula Visarun Jagne

तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं,
पण माझ्यासाठी खूप कठीण आहे,
तुला विसरून जगणं…!!!